|

कार्यक्रम तालिका

 • 05:00 AM - 06:00 AM धार्मिक वचन
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 06:30 AM - 07:00 AM सरोकार जेठ ३१
 • 07:00 AM - 07:15 AM सरगम समाचार
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभारम्भ
 • 08:30 AM - 09:30 AM Fresh morning
 • 09:30 AM - 09:45 AM रेडियो नाटक "मितिनी" पुन प्रसारण
 • 09:45 AM - 10:00 AM आधुनिक गीत
 • 10:00 AM - 11:00 AM नेपाली चलचित्रका गित
 • 11:00 AM - 11:15 AM सरगम समाचार
 • 11:15 AM - 12:00 PM नेपाली पप गीत
 • 12:00 PM - 13:00 PM Hindi Dancing song
 • 13:00 PM - 14:00 PM Hello Friends
 • 14:00 PM - 14:15 PM सरगम समाचार
 • 14:15 PM - 15:00 PM Hello Friends
 • 15:00 PM - 16:00 PM Hindi Romantic songs
 • 16:00 PM - 17:00 PM क्या गजबको बात
 • 17:00 PM - 17:20 PM सरगम दर्पण
 • 17:20 PM - 17:55 PM अधुनिक गित
 • 17:55 PM - 18:30 PM सरगम समाचार
 • 18:30 PM - 18:45 PM खेल मैदान
 • 18:45 PM - 19:00 PM भाषा भाषिका गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM पुरानो नेपाली आधुनिक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM बुढेशकाल
 • 20:45 PM - 21:00 PM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 21:00 PM - 22:00 PM साझा सवाल
 • 05:00 AM - 06:00 AM धार्मिक वचन
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 06:30 AM - 07:00 AM सरोकार जेठ ३१
 • 07:00 AM - 07:15 AM सरगम समाचार
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM निर्वाचन सरोकार
 • 08:00 AM - 08:30 AM शुभारभ्भ
 • 08:30 AM - 09:30 AM Fresh morning
 • 09:30 AM - 10:00 AM आधुनिक गीत
 • 10:00 AM - 11:00 AM नेपाली चलचित्रका गित
 • 11:00 AM - 11:15 AM सरगम समाचार
 • 11:15 AM - 12:00 PM नेपाली पप गीत
 • 12:00 PM - 13:00 PM Hindi Dancing song
 • 13:00 PM - 14:00 PM Hello Friends
 • 14:00 PM - 14:15 PM सरगम समाचार
 • 14:15 PM - 15:00 PM Hello Friends
 • 15:00 PM - 16:00 PM Hindi Romantic songs
 • 16:00 PM - 17:00 PM नेपाली लोक गित
 • 17:00 PM - 17:20 PM सरगम दर्पण
 • 17:20 PM - 17:55 PM अधुनिक गित
 • 17:55 PM - 18:30 PM सरगम समाचार
 • 18:30 PM - 18:45 PM खेल मैदान
 • 18:45 PM - 19:00 PM भाषा भाषिका गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM वाल प्रतिभा
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM सम्बाद
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु
 • 05:00 AM - 06:00 AM धार्मिक वचन
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 06:30 AM - 07:00 AM सरोकार जेठ ३१
 • 07:00 AM - 07:15 AM सरगम समाचार
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM महिला समानता
 • 08:00 AM - 08:30 AM शुभारम्भ
 • 08:30 AM - 09:30 AM Fresh morning
 • 09:30 AM - 10:00 AM आधुनिक गीत
 • 10:00 AM - 11:00 AM नेपाली चलचित्रका गित
 • 11:00 AM - 11:15 AM सरगम समाचार
 • 11:15 AM - 12:00 PM नेपाली पप गीत
 • 12:00 PM - 13:00 PM Hindi Dancing song
 • 13:00 PM - 14:00 PM Hello Friends
 • 14:00 PM - 14:15 PM सरगम समाचार
 • 14:15 PM - 15:00 PM Hello Friends
 • 15:00 PM - 16:00 PM Hindi Romantic songs
 • 16:00 PM - 17:00 PM नेपाली लोक गित
 • 17:00 PM - 17:20 PM सरगम दर्पण
 • 17:20 PM - 17:55 PM अधुनिक गित
 • 17:55 PM - 18:30 PM सरगम समाचार
 • 18:30 PM - 18:45 PM खेल मैदान
 • 18:45 PM - 19:00 PM भाषा भाषिका गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM साहित्य संगालो
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM शिक्षा सम्बाद
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु
 • 05:00 AM - 06:00 AM धार्मिक वचन
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 06:30 AM - 07:00 AM सरोकार जेठ ३१
 • 07:00 AM - 07:15 AM सरगम समाचार
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभारम्भ
 • 08:30 AM - 09:30 AM Fresh morning
 • 09:30 AM - 10:00 AM आधुनिक गीत
 • 10:00 AM - 11:00 AM नेपाली चलचित्रका गित
 • 11:00 AM - 11:15 AM सरगम समाचार
 • 11:15 AM - 12:00 PM नेपाली पप गीत
 • 12:00 PM - 13:00 PM Hindi Dancing song
 • 13:00 PM - 14:00 PM Hello Friends
 • 14:00 PM - 14:15 PM सरगम समाचार
 • 14:15 PM - 15:00 PM Hello Friends
 • 15:00 PM - 16:00 PM Hindi Romantic songs
 • 16:00 PM - 17:00 PM नेपाली लोक गित
 • 17:00 PM - 17:20 PM सरगम दर्पण
 • 17:20 PM - 17:55 PM अधुनिक गित
 • 17:55 PM - 18:30 PM सरगम समाचार
 • 18:30 PM - 18:45 PM खेल मैदान
 • 18:45 PM - 19:00 PM भाषा भाषिका गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM पुरानो नेपाली आधुनिक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM नेपाली चलचित्रका गित
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु
 • 05:00 AM - 06:00 AM धार्मिक वचन
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 06:30 AM - 07:00 AM सरोकार जेठ ३१
 • 07:00 AM - 07:15 AM सरगम समाचार
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभारम्भ
 • 08:30 AM - 09:30 AM Fresh morning
 • 09:30 AM - 10:00 AM आधुनिक गीत
 • 10:00 AM - 11:00 AM नेपाली चलचित्रका गित
 • 11:00 AM - 11:15 AM सरगम समाचार
 • 11:15 AM - 12:00 PM नेपाली पप गीत
 • 12:00 PM - 13:00 PM Hindi Dancing song
 • 13:00 PM - 14:00 PM Hello Friends
 • 14:00 PM - 14:15 PM सरगम समाचार
 • 14:15 PM - 15:00 PM Hello Friends
 • 15:00 PM - 16:00 PM Hindi Romantic songs
 • 16:00 PM - 17:00 PM नेपाली लोक गित
 • 17:00 PM - 17:20 PM सरगम दर्पण
 • 17:20 PM - 17:55 PM अधुनिक गित
 • 17:55 PM - 18:30 PM सरगम समाचार
 • 18:30 PM - 18:45 PM खेल मैदान
 • 18:45 PM - 19:00 PM भाषा भाषिका गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM पानी हाम्रो जिन्दगानी(पक्षिक)
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM नयाँ पुस्ता
 • 20:00 PM - 20:45 PM नेपाली चलचित्रका गित
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM जिवन दर्शन
 • 05:00 AM - 06:00 AM धार्मिक वचन
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 06:30 AM - 07:00 AM सरोकार जेठ ३१
 • 07:00 AM - 07:15 AM सरगम समाचार
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभारम्भ
 • 08:30 AM - 09:30 AM Fresh morning
 • 09:30 AM - 10:00 AM आधुनिक गीत
 • 10:00 AM - 11:00 AM नेपाली चलचित्रका गित
 • 11:00 AM - 11:15 AM सरगम समाचार
 • 11:15 AM - 12:00 PM नेपाली पप गीत
 • 12:00 PM - 13:00 PM Hindi Dancing song
 • 13:00 PM - 14:00 PM Hello Friends
 • 14:00 PM - 14:15 PM सरगम समाचार
 • 14:15 PM - 15:00 PM Hello Friends
 • 15:00 PM - 16:00 PM Hindi Romantic songs
 • 16:00 PM - 17:00 PM बिश्व बिचित्र
 • 17:00 PM - 17:20 PM सरगम दर्पण
 • 17:20 PM - 17:55 PM अधुनिक गित
 • 17:55 PM - 18:30 PM सरगम समाचार
 • 18:30 PM - 18:45 PM खेल मैदान
 • 18:45 PM - 19:00 PM भाषा भाषिका गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM सहकारी जागरण
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM Talent star
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM गुञ्जन
 • 21:15 PM - 22:00 PM नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु
 • 05:00 AM - 06:00 AM धार्मिक वचन
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 06:30 AM - 07:00 AM सरोकार जेठ ३१
 • 07:00 AM - 07:15 AM सरगम समाचार
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM साझा नेपाल
 • 08:00 AM - 08:30 AM शुभारम्भ
 • 08:30 AM - 09:30 AM Fresh morning
 • 09:30 AM - 10:00 AM वाल कार्यक्रम सानो संसार
 • 10:00 AM - 11:00 AM अ ब्युटिफुल लाईफ
 • 11:00 AM - 11:15 AM सरगम समाचार
 • 11:15 AM - 12:00 PM फटाफट
 • 12:00 PM - 13:00 PM Hindi Dancing song
 • 12:00 PM - 13:00 PM हिन्दी टपटेन
 • 13:00 PM - 14:00 PM Hello Friends
 • 14:00 PM - 14:15 PM सरगम समाचार
 • 14:15 PM - 15:00 PM Hello Friends
 • 15:00 PM - 15:30 PM स्कुल स्कुलमा
 • 15:30 PM - 16:00 PM romantic hindi songs
 • 16:00 PM - 17:00 PM नेपाली लोक गित
 • 17:00 PM - 17:20 PM सरगम दर्पण
 • 17:20 PM - 17:35 PM प्रहरी कार्यक्रम
 • 17:55 PM - 18:30 PM सरगम समाचार
 • 18:30 PM - 18:45 PM खेल मैदान
 • 18:45 PM - 19:00 PM भाषा भाषिका गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM मेचिनगर
 • 19:15 PM - 19:30 PM रेडियो नाटक "मितिनी"
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM यो मायाको सागर
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी नेपाली सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM सहयोगी हातहरु