• २४ मङ्सिर २०७५ सोमबार/ Monday 12-10-2018
  • स्टुडियो टाईम : ०६:१०

कार्यक्रम तालिका

Program Name Presenter Time
धार्मिक वचन 05:00 am - 06:00 am
साझाखबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) 06:00 am - 06:30 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:00 am
फ्रेस मर्निङ 08:00 am - 08:30 am
मिनिबाइवल 08:30 am - 09:30 am
मितिनी 09:30 am - 09:45 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
नेपाली पप गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दी डान्सिङ गीत 12:00 pm - 1:00 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 2:15 pm - 3:00 pm
जिवन स्पर्श रिता दाहाल 8:00 pm - 8:45 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक वचन 05:00 am - 06:00 am
साझाखबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) 06:00 am - 06:30 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:00 am
फ्रेस मर्निङ 08:00 am - 08:30 am
मिनिबाइवल 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
नेपाली पप गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दी डान्सिङ गीत 12:00 pm - 1:00 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 2:15 pm - 3:00 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक वचन 05:00 am - 06:00 am
साझाखबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) 06:00 am - 06:30 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:00 am
फ्रेस मर्निङ 08:00 am - 08:30 am
मिनिबाइवल 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
नेपाली पप गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दी डान्सिङ गीत 12:00 pm - 1:00 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 2:15 pm - 3:00 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक वचन 05:00 am - 06:00 am
साझाखबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) 06:00 am - 06:30 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:00 am
फ्रेस मर्निङ 08:00 am - 08:30 am
मिनिबाइवल 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
नेपाली पप गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दी डान्सिङ गीत 12:00 pm - 1:00 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 2:15 pm - 3:00 pm
जिवन स्पर्श रिता दाहाल 8:00 pm - 8:45 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक वचन 05:00 am - 06:00 am
साझाखबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) 06:00 am - 06:30 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:00 am
फ्रेस मर्निङ 08:00 am - 08:30 am
मिनिबाइवल 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
नेपाली पप गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दी डान्सिङ गीत 12:00 pm - 1:00 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 2:15 pm - 3:00 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक वचन 05:00 am - 06:00 am
साझाखबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) 06:00 am - 06:30 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:00 am
फ्रेस मर्निङ 08:00 am - 08:30 am
मिनिबाइवल 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
हिन्दी डान्सिङ गीत 12:00 pm - 1:00 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 2:15 pm - 3:00 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक वचन 05:00 am - 06:00 am
साझाखबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) 06:00 am - 06:30 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:00 am
फ्रेस मर्निङ 08:00 am - 08:30 am
मिनिबाइवल 08:30 am - 09:30 am
सानो संसार 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
हेल्लो फ्रेन्ड्स 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हेल्लो फ्रेन्ड्स 2:15 pm - 3:00 pm
मेचीनगर प्रतिक न्यौपाने 7:00 pm - 7:15 pm